Zoeken

BV valt niet onder verplichtstelling PFZW

Joyce-House Nederland bestuurt twee dochterstichtingen: Stichting Joyce-House Smilde (hierna: Joyce-House Smilde) en Stichting...

Pensioenverdeling conform Boon/Van Loon

Afgelopen week heb ik twee dossiers behandeld waarbij clienten voor 1 mei 1995 waren gescheiden. Beide pensioenuitvoerders waren helaas...

Pensioenregeling bij een overname of fusie

Het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Pensioenwet (PW) geven het wettelijk kader voor de rechten en verplichtingen van de werkgever, de...

Einde levensloopregeling per 1 november 2021.

Op 1 november 2021 vervalt de levensloopregeling. Levensloopuitvoerders zijn dan verplicht om loonheffing in te houden op het nog bij hen...