Sparringspartner voor actuariële, fiscale en juridische pensioenvraagstukken.

Als geen ander ben ik in staat de complexe pensioenmaterie begrijpelijk te maken!

Financieel rapport
 

BIOGRAFIE

Stultiens Pensioen Consultancy is opgericht door Pim Stultiens. Ik heb ruim 25 jaar ervaring in de pensioenbranche. Door een hoog kennisniveau en korte lijnen ben ik in staat je pensioenvraagstukken snel en flexibel op te pakken.
Stultiens Pensioen Consultancy kiest voor een duidelijke en transparante aanpak zodat je weet waar je aan toe bent. Verder beschik ik over een uitgebreid netwerk van accountants, advocaten en fiscalisten waarmee ik op onafhankelijke wijze samenwerken.

 
 

Doordat ik eind 2018 geconfronteerd werd met cardiale klachten kwam ik na een langdurig dienstverband in een vervroegd uittredingstraject terecht. Uiteraard had deze onverwachte verandering invloed op mijn pensioen. De heer Stultiens heeft een inventarisatie gemaakt bij de verschillende pensioenfondsen en verzekerraars en een aantal scenario's doorgerekend. Hierdoor kreeg ik goed inzicht in de ontstane situatie. Uiteindelijk heeft hij een advies uitgebracht. Bij de uiteindelijke uitdiensttreding is er door hem initiatief genomen naar de verschillende instanties. Een proactieve ondersteuning heeft geleid tot een zeer bevredigend resultaat.

Rob Kemperman

CONTACT

M: 06-12909434

Bedankt voor de inzending!