Zoeken
  • Pim Stultiens

Uitleg verplichtstelling pensioenfonds: een pannenkoek is geen koek

De onderneming van de werkgever is opgericht in 1991 en produceert vanaf 1995 uitsluitend pannenkoeken en poffertjes. BPF Zoetwaren is van mening dat de werkgever onder de werkingssfeer van het fonds valt en veroordeelt de werkgever tot betaling van de achterstallige premies ad € 8.548.450,92 en tot betaling van schadevergoeding.


De centrale vraag is of het fabrieksmatig produceren van pannenkoeken onder het verplichtstellingsbesluit van BPF Zoetwaren valt. De werkzaamheden moeten uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit:

  1. de fabrieksmatige verwerking;

  2. van bloem en/of andere grondstoffen;

  3. tot beschuit, toast, knäckebröd, biscuit, biscuitfiguren, koekjes, banket, koek en wafels, ongeacht de soort.

Het gaat om 3 cumulatieve criteria. De werkgever betwist dat een pannenkoek in het algemeen taalgebruik een soort koek is. Het hof is van oordeel dat een pannenkoek geen soort koek is. Het gaat om de betekenis die naar gewoon taalgebruik aan het woord koek toekomt (hierbij wordt gekeken naar de omschrijving in de Van Dale, de mening van een hoogleraar taalkunde van het Nederlands en de maatschappelijke betekenis).


Het hof concludeert uiteindelijk dat een pannenkoek niet, naar aard van de verwerkte grondstoffen of naar de wijze van verwerking, vergelijkbaar zijn met de in het verplichtstellingsbesluit genoemde producten, is artikel 1 onder (d) niet van toepassing.


De volledige uitspraak.


17 keer bekeken0 reacties