Zoeken
  • Pim Stultiens

Flexibel inzetten van de vertrekregeling zonder RVU-boete

Bijgewerkt: mrt 10

De vertrekregeling maakt eerder stoppen met werken mogelijk. Vanaf 1 januari 2021 kan de vertrekregeling worden toegepast. Door de RVU-vrijstelling kun je financieel voordelig afscheid nemen van een oudere werknemer.

Samengevat betekent dit:

  • Met de vertrekregeling kunnen oudere werknemers eerder stoppen met werken. Maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd.

  • De maximale bijdrage van de werkgever over de hele periode bedraagt 36 maanden x € 1.847,- = € 66.492,–. Let op: dit is flexibel, zie ook hierna.

  • De bijdrage van de werkgever wordt niet belast met een RVU-boete (regeling vervroegde uittreding) als aan de voorwaarden wordt voldaan.

De vertrekregeling kan flexibel worden opgezet. Dat blijkt uit de handreiking die door het Ministerie van SZW en de STAR is uitgebracht.

Enkele voorbeelden:

  • Een flexibele uitkering. De uitkering mag ineens of in maandtermijnen plaatsvinden. Maar zelfs daarbinnen is er flexibiliteit. De hoogte van de uitkering kan bijvoorbeeld worden afgestemd op het behoud van een huur- of zorgtoeslag. Ook de combinatie van een eenmalige hoge en een periodieke lage maanduitkering is mogelijk.

  • De vertrekregeling kan collectief maar ook individueel worden afgesproken. Onderzoek dan wel of er geen sprake is van strijdigheid met gelijke behandelingswetgeving.

  • De uitkering mag bij overlijden van de deelnemer doorlopen t.b.v. de nabestaande.

  • Combineren vam de uitkering met het deels vervroegen van de pensioenleeftijd is mogelijk.

Er zijn nog meer mogelijkheden. Dit betekent dat een vertrekregeling op maat kan worden gemaakt o.a. door individuele inkomens- en pensioenplanningen met werknemers (in een 1 op 1 gesprek).


Meer weten neem gerust contact met ons op.


5 keer bekeken0 reacties