Zoeken
  • Pim Stultiens

Einde levensloopregeling per 1 november 2021.

Op 1 november 2021 vervalt de levensloopregeling. Levensloopuitvoerders zijn dan verplicht om loonheffing in te houden op het nog bij hen aanwezige saldo en zullen het resterende saldo aan de belastingplichtige uitbetalen. Er zijn 2 mogelijkheden om afrekening te voorkomen:

  1. Stort het levensloopsaldo in je pensioenregeling. Dat kan alleen als de huidige pensioenregeling minder is dan wat fiscaal is toegestaan. Daarbij moet de pensioenregeling de mogelijkheid hebben van bijsparen en het liefst ook over het verleden.

  2. Een andere mogelijkheid is om in 2021 te kiezen voor lijfrente-aftrek. De levensloopuitvoerder houdt de loonheffing in en keert het resterende saldo uit. Vervolgens bereken ik hoeveel lijfrente-aftrekruimte er is. De eenmalige storting moet uiterlijk op 31 december 2021 worden gestort op een speciale lijfrenterekening. De belastingteruggaaf over de storting ontvang je dan medio 2022.

Daarnaast is het mogelijk om middels middeling een deel van de ingehouden (loon)belasting terug te krijgen van de belastingdienst.


Meer weten? Neem dan contact met mij op (06-12909434 of info@stultienspensiopen.nl).

43 keer bekeken0 reacties