Zoeken
  • Pim Stultiens

Duitse chauffeurs vallen onder de verplichstelling van BPF Vervoer

Bijgewerkt: mrt 10

Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 januari 2021


Werkgever heeft een in Nederland gevestigde onderneming in het beroepsgoederen vervoer over de weg. Van de 90 werknemers hebben er 10 de Duitse nationaliteit. Vervolgens is het de vraag of deze Duitse werknemers onder de verplichtstelling van BPF Vervoer vallen.


De Duitse werknemers wonen in Duitsland en rijden voor het grootste deel van hun arbeidstijd in Duitsland. Een aantal van deze werknemers hebben een opstapplaats in Nederland en een aantal in Duitsland. De arbeidsovereenkomsten bevatten een rechtskeuze voor Nederlands recht.


Voor de chauffeurs die doorgaans in Nederland werken is het volgens het hof simpel: zij vallen onder de verplichtstelling. Bij de chauffeurs die meestal in Duitsland werken ligt het ingewikkelder. Volgens het hof kunnen ook deze chauffeurs onder de verplichtstelling vallen. De reikwijdte van de Wet Bpf 2000 en het Verplichtstellingsbesluit strekt zich ook uit tot werknemers van een in Nederland gevestigd bedrijf in het beroepsvervoer over de weg van wie het gewoonlijke werkland een ander land is.


Het hof ziet wel een beperking: dit geldt alleen als werkgever en werknemer hebben gekozen voor een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht. Hier is dat het geval. Met andere woorden: bij een overeenkomst naar Duits recht, zouden de chauffeurs niet verplicht zijn aangesloten bij Vervoer.


Lees de volledige uitspraak: https://bit.ly/3cGlxuz.
23 keer bekeken0 reacties