Zoeken
  • Pim Stultiens

Afstorten bij verzekeraar van bijzonder partnerpensioen in eigen beheer

Bijgewerkt: apr 26

Uitspraak Hof Den Bosch d.d. 9 februari 2021.


Een pensioen BV wordt veroordeeld tot het afstorten van het bijzonder partnerpensioen. Inmiddels is de benodigde koopsom gestegen van € 378.531,- naar ongeveer

€ 800.000,-.


De pensioenaanspraken van de man worden volledig in eigen beheer opgebouwd. Het huwelijk wordt op 12 augustus 2011 ontbonden. In maart 2017 wordt het bindende advies uitgebracht dat de vrouw recht heeft op een partnerpensioen van ten minste € 41.447,-. De pensioen BV is in beginsel verplicht tot externe afstorting bij een pensioenverzekeraar. De koopsom daarvoor is vastgesteld op € 378.531,-.


Inmiddels is zijn de tarieven voor een direct ingaand pensioen verslechterd waardoor

de koopsom in 2018 € 800.000,- bedraagt . In hoger beroep oordeelt het hof dat de vrouw recht heeft op een partnerpensioen van € 41.447,00. Het partnerpensioen moet bij een verzekeraar worden ondergebracht en daarvoor is een storting van € 800.000,- nodig.


Lees de volledige uitspraak.


87 keer bekeken0 reacties